קורס עוזרי בטיחות למנהל עבודה

מידע על הקורס

ע"פ הצעת חוק שאושרה בכנסת, בכל אתר בנייה בו מקימים מבנה מעל 7 מטר ו1000 מ"ר יש למנות עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה בשמירה על הבטיחות באתר הבנייה.
עוזר הבטיחות יפקח באתר הבניה כעיקר עיסוקו ויבצע ביקורות על פי רשימת תיוג אשר הופצה על ידי מנהל הבטיחות.

על העב"ט להשתתף בהכשרה, על פי תכנית שתקבע על ידי מפקח עבודה ראשי.
לעובדי בנין שעונים על תנאי הסף, ללא הגבלת גיל.
משך ההכשרה 45 שעות לימוד אקדמיות.
בסיום ההכשרה יעברו העובדים מבחן מסכם בציון עובר 70 לפחות. עובד שיכשל יהיה ראשי לגשת למועד ב' תוך 6 חודשים ממועד סיום הקורס.
המבחן בעברית ובכתב בלבד.

– תפקיד עוזר הבטיחות
– תקנות בטיחות בעבודה
– ציוד מגן אישי
– עבודה בגובה
– כלים טעוני בדיקה
– משטח עבודה, פיגומים, גידוריגם ודרכי גישה
– רשימת התיוג
– סיור באתר בניה בליווי מנהל עבודה
– דילמות מרכזיות בתפקידו של מנ'ע ועוזר הבטיחות

טופס הרשמה לקורס:

קורסים נוספים שעשויים לעניין אתכם

חזרה לעמוד המגמה