חזון המכללה

מכללת לבטח תתרום לשמירה על חיי אדם ושיפור הבטיחות של חברות ומוסדות, תקנה חווית למידה משמעותית עבור עובדים ומנהלים הבאים בשעריה. זאת תוך התבססות על תפיסת הדרכה מתקדמת.

יעדי המכללה:
– להוות מרכז הדרכה חדשני ומותאם לאתגרי סביבת העבודה
– שילוב במאמץ הלאומי לשינוי תרבות הבטיחות
– שותפות במאמץ חברות הבניה לצמצום התאונות בעבודה
– קיום הדרכות לעובדים, מנהלים וממוני הבטיחות במקום אחד
– להוות מוקד מידע וידע בטיחותי והנדסי
– הנפקת כרטיס מעקב הכשרות העובד

קורסים נבחרים

לצפייה בכל המגמות