רענון הדרכה בגובה

מידע על הקורס

הקורס מיועד לבעלי הכשרה לעבודה בגובה אשר תוקף אישור הכשירות שלהם עומד לפוג לצורך הארכת תקופת הסמכתם לביצוע עבודות בגובה

עובדים המוסמכים לבצע עבודות בגובה אשר תוקף אישור הכשירות שלהם עומד לפוג

חזרה על כל פרקי הלימוד על פי התקנה לעבודה בגובה
– צמ"א
– סולמות
– גגות
– קונסטרוקציות
– פיגומים
– חלל מוקף
– במות הרמה
– סלים להרמת אדם

טופס הרשמה לקורס:

קורסים נוספים שעשויים לעניין אתכם

חזרה לעמוד המגמה