קורס נאמני בטיחות

מידע על הקורס

על פי דרישת חוק ארגון הפיקוח על העבודה, מפעל שעובדים בו 25 אנשים ויותר מחוייב לקיים ועדת בטיחות. העובדים המשמשים כחברים בועדת הבטיחות הם נאמני בטיחות במפעל.
הקורס מכשיר עובדים לשמש בתפקיד נאמני בטיחות ומתבצע בהתאם להנחיות ולאישור של אגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ""ת.
משך ההכשרה 24 שעות לימוד אקדמיות.

– כל אדם המעוניין להיות נאמן בטיחות
– עובדים וחברי ועדת הבטיחות במפעל

– היסוד המקצועי לימוד עיקרי הסיכונים וכיצד להתנהג איתם
– היסוד ההתנהגותי לימוד בעלי תפקידים והפקודות במפעל
– התנסות מבוקרת לימוד כיצד מתנהלת ועדת בטיחות וסיור באתר
– תפקדי נאמן הבטיחות ואחריותו לפי הדין.
– יסודות תורת הבטיחות
– ועדת בטיחות ופעולותיה
– עקרונות הגנת מכונות
– חומרים מסוכנים
– ארגונומיה
– סיכוני החשמל
– הציוד המגן אישי

טופס הרשמה לקורס:

קורסים נוספים שעשויים לעניין אתכם

חזרה לעמוד המגמה