מועדי קורסים

שם הקורס:

מתאריך:

ועד:

שם הקורס מועד פתיחה נושאי לימוד
קורס עבודה בגובה 01/07/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 01/07/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 02/07/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס עבודה בגובה 02/07/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
קורס עבודה בגובה 03/07/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
קורס החייאה ועזרה ראשונה 03/07/2020 קורס החייאה ועזרה ראשונה להרשמה
קורס נאמני בטיחות 03/07/2020 הכשרת עובדים לתפקיד נאמני בטיחות בהתאם להנחיות משרד התמ"ת להרשמה
קורס החייאה ועזרה ראשונה 03/07/2020 קורס החייאה ועזרה ראשונה להרשמה
הכשרת בטיחות עובד בנין מעשי- התאחדות בוני הארץ 05/07/2020 הכשרת בטיחות עובד בנין- התאחדות בוני הארץ להרשמה
הכשרת בטיחות עובד בנין מעשי- התאחדות בוני הארץ 06/07/2020 הכשרת בטיחות עובד בנין- התאחדות בוני הארץ להרשמה
הכשרת בטיחות עובד בנין מעשי- התאחדות בוני הארץ 07/07/2020 הכשרת בטיחות עובד בנין- התאחדות בוני הארץ להרשמה
08/07/2020 יום עיון למהלי עבודה להרשמה
קורס עבודה בגובה 08/07/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 09/07/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס עבודה בגובה 09/07/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
קורס עבודה בגובה 10/07/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 10/07/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס החייאה ועזרה ראשונה 10/07/2020 קורס החייאה ועזרה ראשונה להרשמה
קורס נאמני בטיחות 10/07/2020 הכשרת עובדים לתפקיד נאמני בטיחות בהתאם להנחיות משרד התמ"ת להרשמה
קורס החייאה ועזרה ראשונה 10/07/2020 קורס החייאה ועזרה ראשונה להרשמה
קורס עבודה בגובה 12/07/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 12/07/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 13/07/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס עבודה בגובה 13/07/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 14/07/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס עבודה בגובה 14/07/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
15/07/2020 יום עיון למהלי עבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 15/07/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס עבודה בגובה 15/07/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
קורס עבודה בגובה 16/07/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 16/07/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס עבודה בגובה 17/07/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 17/07/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס עבודה בגובה 19/07/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
קורס עוזרי בטיחות למנהל עבודה 19/07/2020 הכשרת עובדי בניין לעוזר בטיחות למנהל עבודה באתרי בניה להרשמה
20/07/2020 יום עיון למהלי עבודה להרשמה
יום כשירות לממונה בטיחות 20/07/2020 יום עיון לממונה בטיחות הנספר כיום כשירות על פי דרישות החוק להרשמה
קורס עבודה בגובה 21/07/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 21/07/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 22/07/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
יום כשירות לממונה בטיחות 22/07/2020 יום עיון לממונה בטיחות הנספר כיום כשירות על פי דרישות החוק להרשמה
קורס עבודה בגובה 22/07/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
קורס החייאה ועזרה ראשונה 23/07/2020 קורס החייאה ועזרה ראשונה להרשמה
23/07/2020 יום עיון למהלי עבודה להרשמה
קורס החייאה ועזרה ראשונה 23/07/2020 קורס החייאה ועזרה ראשונה להרשמה
קורס עבודה בגובה 24/07/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 24/07/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס עבודה בגובה 26/07/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 26/07/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס החייאה ועזרה ראשונה 27/07/2020 קורס החייאה ועזרה ראשונה להרשמה
קורס החייאה ועזרה ראשונה 27/07/2020 קורס החייאה ועזרה ראשונה להרשמה
קורס עבודה בגובה 27/07/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 27/07/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
27/07/2020 יום עיון למהלי עבודה להרשמה
קורס עבודה בגובה 28/07/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 28/07/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
29/07/2020 יום עיון למהלי עבודה להרשמה
יום כשירות לממונה בטיחות 29/07/2020 יום עיון לממונה בטיחות הנספר כיום כשירות על פי דרישות החוק להרשמה
קורס עבודה בגובה 29/07/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 30/07/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס עבודה בגובה 30/07/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון מדריכי עבודה בגובה 03/08/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד על פי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון מדריכי עבודה בגובה 10/08/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד על פי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון מדריכי עבודה בגובה 17/08/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד על פי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון מדריכי עבודה בגובה 24/08/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד על פי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון מדריכי עבודה בגובה 31/08/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד על פי התקנה לעבודה בגובה להרשמה

קורסים מבוקשים שנפתחים בקרוב

לכל המגמות