מועדי קורסים

שם הקורס:

מתאריך:

ועד:

שם הקורס מועד פתיחה נושאי לימוד
קורס החייאה ועזרה ראשונה 07/09/2020 קורס החייאה ועזרה ראשונה להרשמה
קורס החייאה ועזרה ראשונה 07/09/2020 קורס החייאה ועזרה ראשונה להרשמה
הכשרת בטיחות עובד בנין מעשי- התאחדות בוני הארץ 09/09/2020 הכשרת בטיחות עובד בנין- התאחדות בוני הארץ להרשמה
קורס החייאה ועזרה ראשונה 10/09/2020 קורס החייאה ועזרה ראשונה להרשמה
קורס החייאה ועזרה ראשונה 10/09/2020 קורס החייאה ועזרה ראשונה להרשמה
הכשרת בטיחות עובד בנין מעשי- התאחדות בוני הארץ 13/09/2020 הכשרת בטיחות עובד בנין- התאחדות בוני הארץ להרשמה
קורס החייאה ועזרה ראשונה 14/09/2020 קורס החייאה ועזרה ראשונה להרשמה
קורס החייאה ועזרה ראשונה 14/09/2020 קורס החייאה ועזרה ראשונה להרשמה
יום כשירות לממונה בטיחות- אשכולות רשות 16/09/2020 יום עיון לממונה בטיחות הנספר כיום כשירות על פי דרישות החוק להרשמה
הכשרת בטיחות עובד בנין מעשי- התאחדות בוני הארץ 16/09/2020 הכשרת בטיחות עובד בנין- התאחדות בוני הארץ להרשמה
הכשרת בטיחות עובד בנין מעשי- התאחדות בוני הארץ 23/09/2020 הכשרת בטיחות עובד בנין- התאחדות בוני הארץ להרשמה
קורס החייאה ועזרה ראשונה 24/09/2020 קורס החייאה ועזרה ראשונה להרשמה
קורס החייאה ועזרה ראשונה 24/09/2020 קורס החייאה ועזרה ראשונה להרשמה
הכשרת בטיחות עובד בנין מעשי- התאחדות בוני הארץ 30/09/2020 הכשרת בטיחות עובד בנין- התאחדות בוני הארץ להרשמה
יום עיון- בטיחות במתקני ספורט 18/10/2020 יום עיון/ כשירות לבודקי מוסדות חינוך להרשמה

קורסים מבוקשים שנפתחים בקרוב

לכל המגמות