מועדי קורסים

שם הקורס:

מתאריך:

ועד:

שם הקורס מועד פתיחה נושאי לימוד
קורס עבודה בגובה 07/09/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
קורס החייאה ועזרה ראשונה 07/09/2020 קורס החייאה ועזרה ראשונה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 07/09/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס החייאה ועזרה ראשונה 07/09/2020 קורס החייאה ועזרה ראשונה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 08/09/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס עבודה בגובה 08/09/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 09/09/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
הכשרת בטיחות עובד בנין מעשי- התאחדות בוני הארץ 09/09/2020 הכשרת בטיחות עובד בנין- התאחדות בוני הארץ להרשמה
קורס עבודה בגובה 09/09/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
קורס החייאה ועזרה ראשונה 10/09/2020 קורס החייאה ועזרה ראשונה להרשמה
קורס החייאה ועזרה ראשונה 10/09/2020 קורס החייאה ועזרה ראשונה להרשמה
קורס עבודה בגובה 10/09/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 10/09/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס עבודה בגובה 11/09/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 11/09/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
הכשרת בטיחות עובד בנין מעשי- התאחדות בוני הארץ 13/09/2020 הכשרת בטיחות עובד בנין- התאחדות בוני הארץ להרשמה
רענון הדרכה בגובה 13/09/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס עבודה בגובה 13/09/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
קורס החייאה ועזרה ראשונה 14/09/2020 קורס החייאה ועזרה ראשונה להרשמה
קורס החייאה ועזרה ראשונה 14/09/2020 קורס החייאה ועזרה ראשונה להרשמה
קורס עבודה בגובה 14/09/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 14/09/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 15/09/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס עבודה בגובה 15/09/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
יום כשירות לממונה בטיחות 16/09/2020 יום עיון לממונה בטיחות הנספר כיום כשירות על פי דרישות החוק להרשמה
קורס עבודה בגובה 16/09/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 16/09/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
הכשרת בטיחות עובד בנין מעשי- התאחדות בוני הארץ 16/09/2020 הכשרת בטיחות עובד בנין- התאחדות בוני הארץ להרשמה
קורס עבודה בגובה 17/09/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 17/09/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס עבודה בגובה 21/09/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 21/09/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 22/09/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס עבודה בגובה 22/09/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 23/09/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס עבודה בגובה 23/09/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
הכשרת בטיחות עובד בנין מעשי- התאחדות בוני הארץ 23/09/2020 הכשרת בטיחות עובד בנין- התאחדות בוני הארץ להרשמה
רענון הדרכה בגובה 24/09/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס החייאה ועזרה ראשונה 24/09/2020 קורס החייאה ועזרה ראשונה להרשמה
קורס החייאה ועזרה ראשונה 24/09/2020 קורס החייאה ועזרה ראשונה להרשמה
קורס עבודה בגובה 24/09/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
קורס עבודה בגובה 25/09/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 29/09/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס עבודה בגובה 29/09/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
קורס עבודה בגובה 30/09/2020 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
הכשרת בטיחות עובד בנין מעשי- התאחדות בוני הארץ 30/09/2020 הכשרת בטיחות עובד בנין- התאחדות בוני הארץ להרשמה
רענון הדרכה בגובה 30/09/2020 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
יום עיון- בטיחות במתקני ספורט 18/10/2020 יום עיון/ כשירות לבודקי מוסדות חינוך להרשמה

קורסים מבוקשים שנפתחים בקרוב

לכל המגמות