מועדי קורסים

שם הקורס:

מתאריך:

ועד:

שם הקורס מועד פתיחה נושאי לימוד
קורס נאמני בטיחות 31/08/2019 הכשרת עובדים לתפקיד נאמני בטיחות בהתאם להנחיות משרד התמ"ת להרשמה
רענון הדרכה בגובה 22/09/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 23/09/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 24/09/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 25/09/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
השתלמות בטיחות לעובדי אחזקה 25/09/2019 יום עיון בנושא בטיחות לעובדי אחזקה ועובדים כלליים להרשמה
רענון הדרכה בגובה 26/09/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 02/10/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 03/10/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 06/10/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 07/10/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 10/10/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 22/10/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 23/10/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 24/10/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 27/10/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
יום כשירות לממונה בטיחות 28/10/2019 יום עיון לממונה בטיחות הנספר כיום כשירות על פי דרישות החוק להרשמה
קורס עוזרי בטיחות למנהל עבודה 28/10/2019 הכשרת עובדי בניין לעוזר בטיחות למנהל עבודה באתרי בניה להרשמה
השתלמות בטיחות לעובדי אחזקה 28/10/2019 יום עיון בנושא בטיחות לעובדי אחזקה ועובדים כלליים להרשמה
רענון הדרכה בגובה 28/10/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 29/10/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס עבודה בגובה 29/10/2019 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 30/10/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 31/10/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 03/11/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 04/11/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
יום כשירות לממונה בטיחות 05/11/2019 יום עיון לממונה בטיחות הנספר כיום כשירות על פי דרישות החוק להרשמה
קורס עבודה בגובה 05/11/2019 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 05/11/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 06/11/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס נאמני בטיחות 07/11/2019 הכשרת עובדים לתפקיד נאמני בטיחות בהתאם להנחיות משרד התמ"ת להרשמה
רענון הדרכה בגובה 07/11/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 10/11/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 11/11/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
יום כשירות לממונה בטיחות 12/11/2019 יום עיון לממונה בטיחות הנספר כיום כשירות על פי דרישות החוק להרשמה
קורס עבודה בגובה 12/11/2019 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 12/11/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 13/11/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 14/11/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 17/11/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 18/11/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 19/11/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
יום כשירות לממונה בטיחות 19/11/2019 יום עיון לממונה בטיחות הנספר כיום כשירות על פי דרישות החוק להרשמה
קורס עבודה בגובה 19/11/2019 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 20/11/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 21/11/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 24/11/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס מדריכי עבודה בגובה 25/11/2019 הכשרת והסמכת מדריכי עבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 25/11/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 26/11/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס עבודה בגובה 26/11/2019 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 27/11/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס עוזרי בטיחות למנהל עבודה 27/11/2019 הכשרת עובדי בניין לעוזר בטיחות למנהל עבודה באתרי בניה להרשמה
הכשרת בטיחות עובד בנין מעשי- התאחדות בוני הארץ 27/11/2019 הכשרת בטיחות עובד בנין- התאחדות בוני הארץ להרשמה
רענון הדרכה בגובה 28/11/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון מדריכי עבודה בגובה 30/11/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד על פי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 01/12/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 02/12/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס עבודה בגובה 03/12/2019 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
קורס מדריכי עבודה בגובה 03/12/2019 הכשרת והסמכת מדריכי עבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 03/12/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
הכשרת בטיחות עובד בנין מעשי- התאחדות בוני הארץ 04/12/2019 הכשרת בטיחות עובד בנין- התאחדות בוני הארץ להרשמה
רענון הדרכה בגובה 04/12/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 05/12/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 08/12/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס עוזרי בטיחות למנהל עבודה 08/12/2019 הכשרת עובדי בניין לעוזר בטיחות למנהל עבודה באתרי בניה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 09/12/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
יום כשירות לממונה בטיחות 10/12/2019 יום עיון לממונה בטיחות הנספר כיום כשירות על פי דרישות החוק להרשמה
קורס עבודה בגובה 10/12/2019 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 10/12/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 11/12/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
הכשרת בטיחות עובד בנין מעשי- התאחדות בוני הארץ 11/12/2019 הכשרת בטיחות עובד בנין- התאחדות בוני הארץ להרשמה
רענון הדרכה בגובה 12/12/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 15/12/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 16/12/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס נאמני בטיחות 16/12/2019 הכשרת עובדים לתפקיד נאמני בטיחות בהתאם להנחיות משרד התמ"ת להרשמה
קורס עבודה בגובה 17/12/2019 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
בטיחות בשיפוץ מוסדות חינוך 17/12/2019 בטיחות בשיפוץ מוסדות חינוך להרשמה
רענון הדרכה בגובה 17/12/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס מדריכי עבודה בגובה 17/12/2019 הכשרת והסמכת מדריכי עבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 18/12/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
הכשרת בטיחות עובד בנין מעשי- התאחדות בוני הארץ 18/12/2019 הכשרת בטיחות עובד בנין- התאחדות בוני הארץ להרשמה
רענון הדרכה בגובה 19/12/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 22/12/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 23/12/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 24/12/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס עבודה בגובה 24/12/2019 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
הכשרת בטיחות עובד בנין מעשי- התאחדות בוני הארץ 25/12/2019 הכשרת בטיחות עובד בנין- התאחדות בוני הארץ להרשמה
רענון הדרכה בגובה 25/12/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 26/12/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 29/12/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 30/12/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
קורס עבודה בגובה 31/12/2019 הכשרה והדרכת העובד לבטיחות בעבודה בגובה על פי תקנות העבודה להרשמה
רענון הדרכה בגובה 31/12/2019 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה להרשמה
השתלמות ענפית בבניה לממונים על הבטיחות בעבודה 20/01/2020 השתלמות ענפית בבניה לממונים להרשמה
השתלמות ענפית בבניה לממונים על הבטיחות בעבודה 20/01/2020 השתלמות ענפית בבניה לממונים להרשמה
קורס מדריכי עבודה בגובה 10/03/2020 הכשרת והסמכת מדריכי עבודה בגובה להרשמה

קורסים מבוקשים שנפתחים בקרוב

לכל המגמות