מגמת ממונים על הבטיחות

קורס נאמני בטיחות

הכשרת עובדים לתפקיד נאמני בטיחות בהתאם להנחיות משרד התמ"ת
לעמוד הקורס

יום כשירות לממונה בטיחות

נספר כאחד משמונת ימי הכשירות השנתיים המחויבים על הממונה על פי החוק
לעמוד הקורס

השתלמות ענפית בבניה לממונים על הבטיחות בעבודה

השתלמות ענפית לממונים בענף הבניה ובניה הנדסית
לעמוד הקורס
חזרה לכל המגמות

למידע נוסף ושאלות