מגמת ממונים על הבטיחות

קורס נאמני בטיחות

הכשרת עובדים לתפקיד נאמני בטיחות בהתאם להנחיות משרד התמ"ת
לעמוד הקורס

יום כשירות לממונה בטיחות- אשכולות רשות

נספר כאחד משמונת ימי הכשירות השנתיים המחויבים על הממונה על פי החוק
לעמוד הקורס

השתלמות ענפית בבניה לממונים על הבטיחות בעבודה

השתלמות ענפית לממונים בענף הבניה ובניה הנדסית
לעמוד הקורס

קורס נאמני בטיחות למנהלים

הכשרה ייעודית לנציגי הנהלה בוועדת הבטיחות
לעמוד הקורס

יום כשירות לממונה בטיחות בנושא ארגונומיה- אשכול חובה

נושא ההשתלמות- מעידות, נפילות והחלקות
לעמוד הקורס

יום כשירות לממונה בטיחות בנושא לחץ ושחיקה- אשכול חובה

נושא ההשתלמות- לחץ ושחיקה בעבודה
לעמוד הקורס

יום כשירות לממונה בטיחות בנושא עוזר בטיחות למנהל עבודה- אשכול 3 - חובה

נושא ההשתלמות- מהות עבודתו של עוזר בטיחות
לעמוד הקורס

יום כשירות לממונה בטיחות בנושא ארגון הבטיחות באתר הבניה- אשכול 3 - חובה

נושא ההשתלמות- ארגון הבטיחות באתר בניה לכל שלבי הבניה
לעמוד הקורס

יום כשירות לממונה בטיחות בנושא היבטי בטיחות בהפעלת משאבות בטון- אשכול 3 - חובה

נושא ההשתלמות- היבטי בטיחות בהפעלת משאבות בטון
לעמוד הקורס

יום כשירות לממונה בטיחות בנושא הגורם האנושי- אשכול 5 - חובה

נושא ההשתלמות- הגורם האנושי האדם, התפקיד הארגון
לעמוד הקורס

יום כשירות לממונה בטיחות בנושא חקירת תאונות עבודה- אשכול 5 - חובה

נושא ההשתלמות- חקירת תאונות עבודה, מהות החקירה והבירור הבטיחותי
לעמוד הקורס

יום כשירות לממונה בטיחות בנושא חשמל- אשכול 7 - חובה

נושא ההשתלמות היבטי בטיחות בחשמל
לעמוד הקורס
חזרה לכל המגמות

למידע נוסף ושאלות