מגמת מוסדות חינוך

יום עיון- בטיחות בשיפוץ מוסדות חינוך

יום עיון/ כשירות לבודקי מוסדות חינוך
לעמוד הקורס

יום עיון- בטיחות בחצר מוסד חינוך

יום עיון/ כשירות לבודקי מוסדות חינוך
לעמוד הקורס

יום עיון- בטיחות במתקני ספורט

יום עיון/ כשירות לבודקי מוסדות חינוך
לעמוד הקורס

יום עיון- בטיחות באש ומעבדות

יום עיון/ כשירות לבודקי מוסדות חינוך
לעמוד הקורס

יום עיון- דגשי בטיחות לגננות/ סייעות/ אנשי צוות במוסדות חינוך

דגשי בטיחות לגננות/ סייעות/ אנשי צוות במוסדות חינוך
לעמוד הקורס
חזרה לכל המגמות

למידע נוסף ושאלות