בטיחות בשיפוץ מוסדות חינוך

מידע על הקורס

הקורס מעדכן ויוצר תהליך התמקצעות לעורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך בהתאם לשינויים ולחידושים בהוראות החוק.
מאפשר את העמקת הידע המקצועי על בסיס ניתוח אירועים, בדיקת מקרי מבחן, סימולציות פסקי דין בתחום וכו.
הקורס מעביר תכנים, סילובוס, ידע ובסיס מקצועי מחייב כמו גם קוים מנחים הנדרשים לשיפור הרמה המקצועית הראויה לעורך מבדקי בטיחות מוסדות חינוך.

כל עורך מבדקים בעל תעודה\אישור והסמכה ראשונית כעורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך נדרש לעבור בכל שנה 2 ימי השתלמות בכדי לשמור על כשירותו כעורך מבדק.
רק עורכי מבדקים שבצעו בכל שנה את ימי הכשירות עמדו במבחן בסופו ומחזיקים בתעודה תקפה כאמור יוכלו לבצע בקורת במוסדות חינוך בשנה העוקבת ולהיות ברשימת עורכי המבדק הכשירים המתפרסמת מזמן לזמן באתר מנהל הרישוי של מוסדות החינוך.

* ניהול סיכונים בהליך השיפוץ
– דרישות חוזר מנכ"ל בזמן שיפוץ
– הכרת אירועי בטיחות בזמן שיפוץ
– בניית תכנית לעבודה במוסד תוך כדי שגרת לימודים
– הכרות עם תקנים כולל ניתוח אירוע
* הכרות עם תקנים
– ת"י 6185-דלתות-הכרה ודגשים
– ת"י 709-ריהוט גני ילדים-הכרה ודגשים
– ניתוח אירועים

טופס הרשמה לקורס:

קורסים נוספים שעשויים לעניין אתכם

חזרה לעמוד המגמה