יום עיון- בטיחות בחצר מוסד חינוך

מידע על הקורס

הקורס מעדכן ויוצר תהליך התמקצעות לעורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך בהתאם לשינויים ולחידושים בהוראות החוק.
מאפשר את העמקת הידע המקצועי על בסיס ניתוח אירועים, בדיקת מקרי מבחן, סימולציות פסקי דין בתחום וכו.
הקורס מעביר תכנים, סילובוס, ידע ובסיס מקצועי מחייב כמו גם קוים מנחים הנדרשים לשיפור הרמה המקצועית הראויה לעורך מבדקי בטיחות מוסדות חינוך.

כל עורך מבדקים בעל תעודה\אישור והסמכה ראשונית כעורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך נדרש לעבור בכל שנה 2 ימי השתלמות בכדי לשמור על כשירותו כעורך מבדק.
רק עורכי מבדקים שבצעו בכל שנה את ימי הכשירות עמדו במבחן בסופו ומחזיקים בתעודה תקפה כאמור יוכלו לבצע בקורת במוסדות חינוך בשנה העוקבת ולהיות ברשימת עורכי המבדק הכשירים המתפרסמת מזמן לזמן באתר מנהל הרישוי של מוסדות החינוך.

– חצר במוסד חינוכי
– אתיקה מקצועית
– סככות בחצרות מוסד חינוכי

טופס הרשמה לקורס:

קורסים נוספים שעשויים לעניין אתכם

חזרה לעמוד המגמה