יום עיון- בטיחות באש ומעבדות

מידע על הקורס

הקורס מעדכן ויוצר תהליך התמקצעות לעורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך בהתאם לשינויים ולחידושים בהוראות החוק.
מאפשר את העמקת הידע המקצועי על בסיס ניתוח אירועים, בדיקת מקרי מבחן, סימולציות פסקי דין בתחום וכו.
הקורס מעביר תכנים, סילובוס, ידע ובסיס מקצועי מחייב כמו גם קוים מנחים הנדרשים לשיפור הרמה המקצועית הראויה לעורך מבדקי בטיחות מוסדות חינוך.

כל עורך מבדקים בעל תעודה\אישור והסמכה ראשונית כעורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך נדרש לעבור בכל שנה 2 ימי השתלמות בכדי לשמור על כשירותו כעורך מבדק.
רק עורכי מבדקים שבצעו בכל שנה את ימי הכשירות עמדו במבחן בסופו ומחזיקים בתעודה תקפה כאמור יוכלו לבצע בקורת במוסדות חינוך בשנה העוקבת ולהיות ברשימת עורכי המבדק הכשירים המתפרסמת מזמן לזמן באתר מנהל הרישוי של מוסדות החינוך.

* בטיחות במעבדות
– הכרת מסמך ניהול הבטיחות במעבדה לרבות טופס ניהול בטיחות במעבדות מטעם משרד החינוך.
– ניתוח אירוע בעקבות שריפה.
– דרישות כיבוי אש במעבדות כימיה- הוראת מכ"ר 523
* בטיחות באש
– ניתוח אירוע בעקבות שריפה.
– הכרת עיקרי הלקחים מתאונות במעבדה.
– גיליונות בטיחות ואחסון כימיקלים.
– דרכי פעולה בזמן שריפה והכשרת בעלי תפקידים שונים למקרי חירום

טופס הרשמה לקורס:

קורסים נוספים שעשויים לעניין אתכם

חזרה לעמוד המגמה