השתלמות ענפית בבניה לממונים על הבטיחות בעבודה

מידע על הקורס

הקורס מיועד לממונים על הבטיחות בעבודה בענף הבניה ובניה הנדסית.
היקף הקורס: 156 שעות אקדמיות
הקורס מקנה 16 ימי כשירות לממונים על הבטיחות בעבודה באישור ופיקוח משרד העבודה

ממונה בטיחות בעל אישור כשירות בתוקף

– סיכונים כללים
– נושאי בניה ספציפיים
– מכונות המשמשות בבניה
– עגורנים ועגרונאים
– גגות שבירים ותלולים
– תאונות עבודה אופייניות בבניה ובניה הנדסית
– חוק תכנון ובניה
– גהות בבניה
– תקנות ציוד מגן אישי
– הפנקס הכללי בבניה
– הכנת תכנית ארגון בטיחותי של אתר בניה

טופס הרשמה לקורס:

קורסים נוספים שעשויים לעניין אתכם

חזרה לעמוד המגמה