המגמות שלנו

מגמת עבודה בגובה

רענון עבודה בגובה, רענון מדריכי עבודה בגובה, הכשרת מדריכי עבודה בגובה
לעמוד המגמה

מגמת ממונים על הבטיחות

ימי כשירות לממוני בטיחות
לעמוד המגמה

מגמת ענף הבניה

קורס מנהלי עבודה, קורס בוני פיגומים, קורס השתלמות ענפית, קורס אתתים
לעמוד המגמה

מגמת מנהלים

ימי עיון למנהלים
לעמוד המגמה

מגמת כיבוי אש

רענון בטיחות כללית באש
לעמוד המגמה

מגמת תעשיה

רענון בטיחות כללית לעובדים כלליים ועובדי אחזקה
לעמוד המגמה

מגמת מוסדות חינוך

ימי כשירות לעורכי מבדקים במוסדות חינוך
לעמוד המגמה

מגמת תחבורה- בקרוב

מגמת חשמל- בקרוב

למידע נוסף ושאלות