הכשרת בטיחות עובד בנין מעשי- התאחדות בוני הארץ

מידע על הקורס

מטה הבטיחות בשיתוף מכללת לבטח יוביל מיזם לשיפור ביצועי הבטיחות של עובדי הבניה באמצעות הקניית מיומנות בביצוע מעשי של פעולת בניה בסיסיות, בדגש על בטיחות בעבודה בגובה.
המטרה היא:
– לאפשר את יישום העיקרון הקובע כי כל עובדי ענף הבנייה ישתתפו בהדרכת בטיחות מעשית בסיסית, על פי תכנית אחידה ומוסכמת
– לאפשר מוביליות של עובדים בין חברות בניה ובין אתרי בניה, על מנת להנחיל במי שמתוכנו להשתלב בעבודות בניין את הידע הבסיסי ואת המיומנות הבסיסית, הנדרשים לביצוע בטוח ומקצועי של עבודת בנייה על ידי עובדי השטח

– כל עובד בענף הבניה ונמצא בשטחי אתרי בניה
– נעלי עבודה ומכנסיים ארוכים
– ת"ז ורישיון נהיגה
– תעודת הכשרה בגובה קודמת – במידה והוכשר בעבר

* עבודה בגובה
– מבוא
– קצות משטחים ופתחים
– פיגומים, טפסות ובטיחות ביציקות
– סולמות
– מניעת נפילת חפצים
* כלים ידניים חשמליים
* כיבוי דליקות ועזרה ראשונה

טופס הרשמה לקורס:

חזרה לעמוד המגמה