מידע על הקורס

כחלק מהמאמץ לשמירה על חיי אדם בכלל ובעולם הבניה בפרט, החליט מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית כי יש לשמור על כשירותם של מפעילי משאבות בטון לאור מסוכנותם ומעורבותם של כלים אלו בתאונות בשנים האחרונות.
יום עיון זה מביא לסדר היום את היבטי הבטיחות החשובים ביותר בשמירה על חיי אדם, את הסכנות הצפויות את האופן ההתמודדות איתן וכיצד להימנע מהן.
היום מקצועי וממוקד ומהווה קרקע פוריה למפעילי המשאבות לשינוי תפיסה מחשבתית בעבודה ושמירה על חיי אדם.

בגיר מעל גיל 18
מפעיל משאבות בטון
עובד המעוניין להפעיל משאבת בטון

– סוגי משאבות בטון
– פיזיקה של הכלי
– תפעול הכלי
– איתות
– תחקירי בטיחות
– סיכום

טופס הרשמה לקורס:

חזרה לעמוד המגמה