מידע על הקורס

הדרכת בטיחות כיבוי אש בהתאם לדרישת הכבאות הארצית, תתבצע ע"י מדריך מוסמך לכיבוי אש

בחוק לא קיימת דרישה לתדירות ביצוע הדרכת בטיחות בנושא בטיחות אש.
יש להתייחס להדרכה בנושא בטיחות אש כמו להדרכה לגבי סיכונים ומניעתם במקום העבודה
וזאת כפי שנדרש בתקנה 3 לתקנות ארגון הפיקוח על עבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),1999 כלומר, אחת לשנה לפחות.

– מושגים בסיסיים בהנהגות האש: מרובע האש, סוגי שריפות, שיטות כיבוי
– סיווג שריפות, סיכונים ומניעתם בהתאם לסקר סיכונים מקומי
– העשן וסכנותיו
– הכרה ותפעול של אמצעי הכיבוי המקומיים והתאמתם לסוג השריפה
– כללי התנהגות בשעת שריפה והוראות להמלטות/ הישרדות
– כיבוי אדם בוער
– סיור להכרת עמודות הכיבוי ויציאות החירום
– תרגול מילוט עובדים בשעת שריפה
– תרגול מעשי בהפעלת מטפים
– במפעל עם חומרים מסוכנים- כללי התנהגות באירוע חומ"ס

טופס הרשמה לקורס:

חזרה לעמוד המגמה